PUNCTUL NAȚIONAL DE CONTACT PENTRU ROMI

Punctul Național de Contact pentru Romi (PNCR) este responsabil de coordonarea eforturilor naționale de îmbunătățire a situației cetățenilor români aparținând minorității rome, de implicare în procesul de evaluare și monitorizare a progreselor înregistrate în implementarea Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, de raportare a acestora către Comisia Europeană și de formulare de propuneri de adaptare și revizuire a Strategiei.