Pentru perioada 2022-2027, Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome (SNIR) trebuie să corespundă solicitărilor formulate de către Comisia Europeana privind îndeplinirea condițiilor favorizante. De asemenea, SNIR 2022-2027 trebuie să fie convergent cu cadrul strategic al UE privind romii, lansat de Comisia Europeană la 7 octombrie 2020.

În acest context, Agenția Națională pentru Romi, împreună cu Punctul Național de Contact pentru Romi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, au inițiat un amplu proces de consultări publice, în urma căruia a rezultat o versiune consolidată a Strategiei care să răspundă provocărilor actuale cu care se confruntă comunitățile/zonele cu o numeroasă populație defavorizată. Versiunea consolidată a SNIR 2022-2027 este publicată pe site-ul Agenției Naționale pentru Romi. 

Strategia prezintă modalitatea de continuare a eforturilor Guvernului României în vederea incluziunii populației aflată în situaţia de sărăcie şi excludere socială și care să răspundă provocărilor actuale. În cadrul acesteia sunt evidențiate cinci obiective:

  • îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi;
  • asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la educație inclusivă de calitate;
  • impulsionarea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieții, astfel încât să se evite segmentarea competențelor și a oportunităților și să se permită evoluția profesională a acestora;
  • îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de romi;
  • susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome.

În data de 05.05.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450/5.V.2022, H.G. nr. 560/28.04.2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Autoevaluare națională – Stadiul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027, la 30.06.2023