În perioada de implementare a proiectului au fost atinse următoarele rezultate:

  • 1 hartă interactivă a comunităților cu romi;
  • 46 de comunități vizitate la nivelul a 17 județe;
  • 1 metodologie de colectare a datelor;
  • 1 mecanism de mapare a parților interesate;
  • 5 interni de etnie romă contractați în cadrul Programului de internship;
  • 351 de interviuri desfășurate în cadrul comunităților vizitate;
  • 46 de interviuri desfășurate la nivelul autorităților publice locale;
  • 1180 de comunități cu romi mapate
  • 1407 persoane cu atribuții în domeniul incluziunii socio-economice a cetățenilor români aparținând minorității rome.