DECLARAŢIE PRIVIND ACCESIBILITATEA

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se angajează să asigure accesibilitatea site-ului web în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019 (OUG nr. 112/2018). De asemenea, dezvoltarea webiste-ului are la bază Web Accessibility Initiative (WAI)
 • Prezenta declaraţie privind accesibilitatea este valabilă pentru  Platforma Punctului Național de Contact pentru Romi  https://.pncr.fonduri-ue.ro  
 • Acest site este gestionat de Direcția Cooperare Europeană și Internațională Punctul Național de Contact pentru Romi din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și este conceput pentru a fi utilizat de cât mai multe persoane, inclusiv de persoanele cu dizabilități fizice, vizuale și auditive.
 • Site-ul este conceput să respecte standardul tehnic EN 301 549 v.3.2.1 pentru site-uri și aplicații mobile.
 • Situaţia conformităţii – Acest site este pe deplin conform cu standardul tehnic EN 301 549 v.3.2.1Orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG) 2.1  și OUG nr. 112/2018De asemenea, vă recomandăm să utilizați cititorul de ecran NVDA. Utilizarea este gratuită și vă va ajuta la navigarea prin Platforma. Softul poate fi descărcat accesând adresa – https://www.nvaccess.org/download/
 • Platforma Punctului Național de Contact pentru Romi este concepută astfel încât să fie compatibilă cu următoarele tehnologii asistive standard: cea mai recentă versiune a browserelor Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox și Apple Safari;
 • Accesibilitatea Platformei MIPE se bazează pe următoarele tehnologii pentru a lucra cu combinația specifică de browser web și orice tehnologii sau plugin-uri de asistență instalate pe calculatorul dumneavoastră: HTML, CSS. JavaScript, PHP etc.
 • Elaborarea prezentei declaraţii privind accesibilitatea
  a) Prezenta declaraţie a fost elaborată la data 27 iunie 2023
  b) Declaraţia a fost revizuită ultima dată la ………………………..
  c) Feedback şi date de contact – Neconformităţile cu privire la nivelul de accesibilitate pot transmise la email – fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro ; pncr@mfe.gov.ro  și prin formularul de contact de mai jos. Procesarea cererilor transmise prin mecanismul de feedback se face în maxim 15 – 20 de zile de la primire de către personalul desemnat prin act administrativ din cadrul Direcției  Cooperare Europeană și Internațională (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Strada Menuetului nr.7, Sector 1, București).
  d) Procedura de asigurare a aplicării …………………..
  e) Date de contact ale autorităţii competente de aplicare a legii: Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Bd. Libertăţii nr. 14, Bucureşti, sector 5, e-mail: monitorizare.accesibilitateweb@adr.gov.ro

Formular accesibilitate