Ministerul Fondurilor Europene prin Punctul Național de Contact pentru Romi, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 02.09.2019 – 30.11.2020 proiectul „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, cofinanțat de către Comisia Europeană – Direcția Generală Justiție și Consumatori prin Programul pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020.

Proiectul a fost cofinanțat în baza Contractului numărul 8727, iar valoarea eligibilă rambursabilă a proiectului de la Comisia Europeană este de 94,98% respectiv 61.749,16 euro.

Obiectivul proiectului a vizat facilitarea și consolidarea dialogului între autoritățile locale, naționale, regionale şi comunitățile cu romi, prin reunirea actorilor implicați în activități direcționate către comunitățile cu romi și consolidarea relațiilor de colaborare dintre aceștia.

Proiectul se adresează comunităților de romi, ONG-urior și reprezentanților autorităților nationale, locale și regionale, aceştia reprezentând beneficiarii direct ai proiectului dupa cum urmează:

  • 160 de persoane care provin din comunitățile de romi, ONG-uri și reprezentanți ai autorităților locale și nationale beneficiari ai workshopurilor;
  • 500 de persoane care vor accesa platforma de comunicare şi cooperare;

Prin proiect s-a vizat desfășurarea de activități dedicate promovării și facilitării cooperării și colaborării dintre comunitățile de romi, ONG-uri și autoritățile locale. În acest sens, în perioada de implementare au fost organizate două serii de ateliere în fiecare din cele 8 regiuni ale României. Atelierele au fost susținute de formatori autorizați, cu experiență în domeniu.

Pe baza metodei spațiului deschis, în prima serie de ateliere au fost identificate nevoile comunităţilor de romi şi problemele cu care se confruntă. În a doua serie de ateliere s-au dezvoltat modele de activități adaptate nevoilor specifice identificate în cele patru domenii principale urmărite de Strategia de Guvernare a României pentru Incluziunea Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome (educație, sănătate, locuință și ocuparea forței de muncă). Astfel, participanții la ateliere au avut acces la informații despre modele eficiente pentru abordarea acestor domenii și au putut împărtăși din experiența proprie prezentând cazurile pe care le întâlnesc în comunitățile lor de referință.