Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Punctul Național de Contact pentru Romi, în calitate de beneficiar, implementează în perioada  18.04.2021 – 18.04.2023 proiectul „ROM Platform”, co-finanțat de Comisia Europeană – Direcția Generală Justiție și Consumatori prin Programul pentru Cetățenie, Egalitate, Drepturi și Valori 2014-2020.

Proiectul este co-finanțat în baza Contractului numărul 101008222, iar valoarea eligibilă rambursabilă a proiectului de la Comisia Europeană este de 90% respectiv 122,198,47 euro.

OBIECTIV GENERAL: de a dezvolta în continuare platforma pentru romi pentru a o utiliza ca mecanism de încurajare a cooperării reciproce și a schimbului de experiență între părțile interesate relevante, publice și private, în domeniul incluziunii romilor.

Acest proiect va împuternici Punctul Național de Contact pentru Romi în medierea relațiilor dintre toate părțile interesate, asigurând canalele de comunicare dintre acestea și contribuind la creșterea gradului de conștientizare a părților interesate centrale și locale.

Acesta va contribui la identificarea lacunelor din politicile care se adresează comunităților vulnerabile cu romi și va încuraja și facilita participarea și implicarea reprezentanților comunităților de romi la definirea și punerea în aplicare a unui set de măsuri de incluziune a cetățenilor români de etnie romă.

ACTIVITĂŢI :

  • consolidarea  platformei naționale pentru romi,  creată (implicând toate părțile interesate relevante,);
  • maparea  comunităților cu romi din punct de vedere calitativ (identificarea vulnerabilităților specifice ale comunităților) și redactarea rapoartelor la nivel regional;
  • maparea  părților interesate relevante care lucrează pentru incluziunea romilor și crearea  unei baze de date.

REZULTATE:

  • îmbunătățirea platformei naționale;
  • împuternicirea Punctului Național de Contact pentru Romi în procesul de incluziune a romilor;
  • creșterea capacității părților interesate de a aborda problemele legate de incluziunea romilor;
  • consolidarea cooperării și schimbului de informații între autoritățile naționale competente în ceea ce privește integrarea romilor;
  • creșterea participării romilor la conceperea proceselor politice.