Sari la bara de unelte

pncr@mfe.gov.ro

+ 4 0372 838 852

 Ateliere tematice regionale

Ateliere tematice regionale

Ministerul Fondurilor Europene, prin Punctul Național de Contact pentru Romi,organizează în data de:

  • 22 iulie 2020 la Bucuresti, primul atelier tematic aferent regiunii Bucureşti-Ilfov.
  • 23 iulie 2020 la Târgovişte, primul atelier tematic aferent regiunii Sud-Muntenia

Atelierele sunt organizate în cadrul proiectului „Platforma națională de bune practici pentru romi” cofinanțat de către Comisia Europeană – Direcția Generală Justiție și Consumatori prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020 (grantul JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727).

Atelierele au ca obiectiv:

  • diseminarea informațiilor cu privire la modele eficiente de abordare a celor patru domenii sectoriale cuprinse în Strategia Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome;
  • inițierea de discuții și schimburi de experiențe și bune practici ce vor fundamenta viitoarele politici și program în domeniul incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă;
  • repartizarea către participanți a sarcinilor care să vizeze conceperea, fundamentarea și promovarea unor studii de caz ce vor servi la fundamentarea cadrului strategic pentru perioada post 2020. În acest sens, facilitatorii atelierelor vor prezenta participanților o serie de modele de intervenție pe cele patru domenii de acțiune ale Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului pentru drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Ministerului Fondurilor Europene și nu poate fi luată în niciun fel pentru a reflecta opiniile Comisiei Europene

Susținut de Programul pentru drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene

GDPR
Harta site