Ministerul Fondurilor Europene prin Punctul Național de Contact pentru Romi, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 02.09.2019 – 30.11.2020 proiectul „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, cofinanțat de către Comisia Europeană – Direcția Generală Justiție și Consumatori prin Programul pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020.

Proiectul a fost cofinanțat în baza Contractului numărul 8727, iar valoarea eligibilă rambursabilă a proiectului de la Comisia Europeană este de 94,98% respectiv 61.749,16 euro.

Proiectul se adresează comunităților de romi, ONG-urior și reprezentanților autorităților nationale, locale și regionale, aceştia reprezentând beneficiarii direcţi ai proiectului dupa cum urmează:

  • 160 de persoane care provin din comunitățile de romi, ONG-uri și reprezentanți ai autorităților locale și nationale beneficiari ai workshopurilor;
  • 500 de persoane care vor accesa platforma de comunicare şi cooperare;

Prin proiect s-a vizat desfășurarea de activități dedicate promovării și facilitării cooperării și colaborării dintre comunitățile de romi, ONG-uri și autoritățile locale. În acest sens, în perioada de implementare au fost organizate două serii de ateliere în fiecare din cele 8 regiuni ale României. Atelierele au fost susținute de formatori autorizați, cu experiență în domeniu.

Pe baza metodei spațiului deschis, în prima serie de ateliere au fost identificate nevoile comunităţilor de romi şi problemele cu care se confruntă. În a doua serie de ateliere s-au dezvoltat modele de activități adaptate nevoilor specifice identificate în cele patru domenii principale urmărite de Strategia de Guvernare a României pentru Incluziunea Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome (educație, sănătate, locuință și ocuparea forței de muncă). Astfel, participanții la ateliere au avut acces la informații despre modele eficiente pentru abordarea acestor domenii și au putut împărtăși din experiența proprie prezentând cazurile pe care le întâlnesc în comunitățile lor de referință.

Rezultate preconizate:

  • Îmbunătățirea comunicării și cooperării între actorii implicați în proiect: autorități naționale, regionale și locale, ONG-uri și membrii ai comunității rome în ceea ce privește implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome 2015-2020;
  • Îmbunătăţirea capacităţii de organizare a Punctului Naţional de Contact pentru Romi prin contractarea a doua persoane pe toata durata proiectului;
  • Îndepărtarea barierelor de comunicare dintre actorii membrii comunităților de romi, ONG-uri și autoritățile locale, regionale și naționale;
  • 1 Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi – realizată şi funcţională, utilizată pentru oferirea de informaţii şi pentru asigurarea coordonării rapide a acțiunilor părților interesate;
  • 16 ateliere organizate pentru comunitățile de romi, ONG-uri și reprezentanți ai autorităților locale, regionale și nationale;
  • 4 comunicate de presă publicate;
  • 1 raport de progres privind platforma de comunicare și coordonare;
  • 1 raport de bune practici legate de modelele de comunicare și cooperare între membrii rețelei.