Politica privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii Europene se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția datelor cu caracter personal de către instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE.

Această politică acoperă  site-ul web al Punctului National de Contact pentru Romi din pncr.digitaldreamdesign.net Deși puteți naviga prin acest site web fără a oferi informații personale, în unele cazuri, informațiile sunt necesare pentru a oferi serviciile electronice solicitate.

Site-urile care necesită astfel de informații o tratează în conformitate cu regulamentul de mai sus și oferă informații despre utilizarea datelor dvs. în declarațiile lor specifice privind politica de confidențialitate.

În acest sens

pentru fiecare serviciu electronic, un controler asigură conformitatea cu politica de confidențialitate
pentru Punctului National de Contact pentru Romi, responsabilul cu protecția datelor se asigură că regulamentul este aplicat și sfătuiește controlorii să își îndeplinească obligațiile

pentru toate instituțiile, Autoritatea europeană pentru protecția datelor acționează ca o autoritate de supraveghere independentă

Site-ul Punctului National de Contact pentru Romi, din domeniul pncr.digitaldreamsdesign.net poate oferi link-uri către site-uri terțe. Pentru a utiliza conținutul terților de pe site-urile noastre web, poate fi necesar să acceptați termenii și condițiile lor specifice, inclusiv politicile lor privind cookie-urile asupra cărora nu avem control.